Sunday, August 20, 2017

ચર્ચાની એરણે : ૧૯૪૮નાં ગીતો ::સ્ત્રી સૉલો ગીતો :::: સુરૈયા'૧૯૪૮નાં જાણીતાં અને ઓછાં જાણીતાં ગીતોની સફર'ના પહેલા પડાવ પર પુરુષ સૉલો ગીતોને ચર્ચાને એરણે સાંભળ્યા પછી આપણે હવે 'સ્ત્રી સૉલો ગીતો'ને ચર્ચાને એરણે સાંભળીશું.
અત્યાર સુધી આપણે દરેક વર્ષની ઓછાં ગીતોની સફર દરમ્યાન આ પડાવમાં લતા મંગેશકર સિવાયનાં સ્ત્રી પાર્શ્વગાયિકાઓનાં સૉલો ગીતો અને લતા મંગેશકરનાં સૉલો ગીતો એમ બે પેટા વિભાગમાં ગીતોને ચર્ચાને એરણે સાંભળતાં આવ્યાં છીએ. પરંતુ, ૧૯૪૮નાં ગીતોની યાદી બનાવતી વખતે એવ્યં જણાય છે કે, કમ સે કમ, સંખ્યામાં લતા મંગેશકર સિવાયનાં ગાયિકાઓનાં સૉલો ગીતો ખાસ્સાં નોંધપાત્ર કક્ષાનાં જણાય છે. એટલે ૧૯૪૮નાં વર્ષ માટે આપણે બે પેટા વિભાગ પાડ્યા સિવાય જ આપણી સફર આગળ વધારીશું.
આપણે મોટા ભાગની પૉસ્ટમાં એક સમયે સાંભળવા માટે સગવડ ભરી સંખ્યા ૧૦થી ૧૨/૧૫ ગીતોની રાખતાં હોઈએ છીએ. પરંતુ વીન્ટેજ એરાની મશાલ સુવર્ણ યુગમાં પણ ઝગવતાં રહેલાં સ્ત્રી ગાયઓ સુરૈયા, ગીતા રોય કે શમશાદ બેગમ નાં ૧૯૪૮નાં ગીતો, પહેલી નજરે, સંખ્યામાં એટલા જોવા મળે છે કે આ હિસાબે દરેકની કમ સે કમ બે પૉસ્ટ થાય. આ ઉપરાંત 'અન્ય' ગાયિકાઓએ ગાયેલાં ગીતોની સંખ્યા  પણ બે ત્રણ પૉસ્ટ જેટલી હોય તેવું જણાય છે. જો આ બધાં જ ગીતો યુટ્યુબ પર મળી જાય તો તો સ્ત્રી ગાયિકાઓની પૉસ્ટ બે ત્રણ મહિના સુધી ચાલ્યા જ કરે. આમ કરવું પણ બહુ યોગ્ય નથી જણાતું. એટલે આપણે સ્ત્રી ગાયિકાઓની સૉલો ગીતોની પૉસ્ટ્સમાં વીસેક ગીત સુધી પણ સમાવવાં પડે.
સૌથી પહેલાં આપણે સાંભળીશું
સુરૈયાનાં સૉલો ગીતો
૧૯૪૮નાં વર્ષમાં સુરૈયાની છ ફિલ્મો રજૂ થયેલ છે. આ ફિલ્મોમાં બધું મળીને તેમનાં ૨૧ સૉલો ગીતો છે. આપણે આ ૨૧ ગીતોને એક જ પૉસ્ટમાં લીધેલ છે.
બહુ જાણીતાં થયેલાં ગીતો
ઓ દૂર જાને વાલે વાદા ન ભૂલ જાના - પ્યારકી જીત - હુસ્નલાલ ભગતરામ - ક઼મર જલાલાબાદી 
તેરે નૈનોને ચોરી ક્યા મોરા નન્હા સા જિયા -  પ્યારકી જીત - હુસ્નલાલ ભગતરામ - રાજેન્દ્ર કૃષ્ણ 
કીનારે કીનારે ચલે જાયેંગે જીવન કી નૈયા ખેતે જાયેંગે- વિદ્યા - એસ ડી બર્મન - વાય એન જોશી
ઓછાં સાંભળેલાં ગીતો
દિન ખુશીકા છૂપ ગયા રાત ગમકી કી આ ગયી - આજકી રાત - હુસ્નલાલ ભગતરામ - રાજેન્દ્ર કૃષ્ણ
ક્યોં લે ચલા અય દિલ મુજ઼કો પ્યારકી ગલી મેં - આજકી રાત - હુસ્નલાલ ભગતરામ - રાજેન્દ્ર કૃષ્ણ
આજ કી રાત મોહબ્બત હૈ જવાં આજ કી રાત - આજકી રાત - હુસ્નલાલ ભગતરામ - રાજેન્દ્ર કૃષ્ણ 
રો રો કે સારે રાત કટી ઈન્તઝાર મેં - આજકી રાત - હુસ્નલાલ ભગતરામ - રાજેન્દ્ર કૃષ્ણ
મેરે દિલમેં કોઈ આયે કી ન રહા મેરા નાજૂક દિલ હાએ રે - કાજલ - ગુલામ મોહમ્મદ = દી એન મધોક, શકીલ બદાયુની (?)
દિન પે દિને બીતે જાયે જાનેવાલે આ આયે મૈં ક્યા કરૂં  - કાજલ - ગુલામ મોહમ્મદ ડી એન મધોક, શકીલ બદાયુની (?)
દિન ગુજરા રાત આયી હો બાલમ ધડકન - કાજલ - ગુલામ મોહમ્મદ -ડી દી એન મધોક, શકીલ બદાયુની (?)
મોહે મેરા બચપન લા દે જવાની ભાએ ના - કાજલ -કોરસ સાથે - ગુલામ મોહમ્મદ ડી એન મધોક, શકીલ બદાયુની (?)
ન તડપને કી ઇજાજત હૈ.... કોઈ દુનિયામેં હમારી તરહા બરબાદ ન હો - પ્યારકી જીત - હુસ્નલા ભગતરામ - ક઼મર જલાલાબાદી
જાનેવાલે જરા દુનિયા કા ચલન દેખતા જા - રંગ મહલ - કે દત્તા / વી એ બલસારા (?) - શિવ કુમાર
ઉસ વક્ત ક્યા કરે કોઈ - રંગ મહલ - કે દત્તા / વી એ બલસારા (?) - શિવ કુમાર
કાલી ઘટાઓ જાઓ સાજન કો સમજાઓ - શક્તિ - રામપ્રસાદ - અન્જુમ બૈગ (?)- અસદ જાફ્રી
પરદેસી પિયા તોસે લાગે જિયા ચલે આના સાજન ધીરે ધીરે - શક્તિ - રામપ્રસાદ - અન્જુમ બૈગ (?)- અસદ જાફ્રી
ઝન ઝનન બાજે દિલકા સિતાર - શક્તિ - રામપ્રસાદ - અન્જુમ બૈગ (?)- અસદ જાફ્રી
અરમાન ભરા દિલ...બૈઠ ગયા ઉલ્ફત કે સહારે ટૂટ ગયા - શક્તિ - રામપ્રસાદ - અન્જુમ બૈગ (?)- અસદ જાફ્રી
ઝૂમ રહી ખુશીયોં કી નાવ - વિદ્યા - એસ ડી બર્મન - વાય એન જોશી 
ઓ ક્રિશ્ના .. આશાઓંકી દુનિયામેં હૈ ક્યોં આગ લગાઈ - વિદ્યા - એસ ડી બર્મન - અન્જુમ પીલીભીતી
કિસે માલૂમ થા દો દિન મેં સાવન બીત જાયેગા - વિદ્યા - એસ ડી બર્મન - અન્જુમ પીલીભીતી

૧૯૪૮નાં ગીતોની ચર્ચાને એરણે સ્ત્રી સૉલો ગીતો માં આપણે હવે પછીના અંકમાં ગીતો રોયનાં સૉલો ગીતો સાંભળીશું.


Tuesday, August 15, 2017

ચર્ચાની એરણે : ૧૯૪૮નાં ગીતો : મને સૌથી વધારે ગમેલાં પુરુષ સૉલો ગીતો૧૯૪૮ માટે અલગ અલગ પુરુષ ગાયકોનાં સૉલો ગીતોને ચર્ચાને એરણે લીધા પછી, Best songs of 1948: And the winners are?  પ્રમાણેનાં નક્કી કરેલ ઢાંચા મુજબ 'મને સૌથી વધારે ગમેલાં પુરુષ સૉલો ગીતો' વડે પુરુષ સૉલો ગીતોની ચર્ચાનું સમાપન કરવામાં નિયમ કરતાં વધારે સમય વીતી ગયો છે. બીજાં કામોમાં વ્યસ્ત થઈ જવાયું હતું એવું કારણ આપવા ખાતર તો આપી શકાય. પણ એ છે તો એક બહાનું જ. વ્યસ્તતાની સાથે ખરૂં કારણ તો એ છે કે મારી નજર સામેથી '૫૦ પછીના દાયકાઓનાં ગીતો પર જ થયેલા મારા ઉછેરની મર્યાદા અંદરથી મને ઢીલ કરાવતી હતી.
૧૯૪૮નાં વર્ષનાં જી એમ દુર્રાની કે સુરેન્દ્ર કે 'અન્ય' ગાયકો કે પછી રફી કે મૂકેશનાં લોકપ્રિય થયાં હતાં એ સિવાયનાં ગીતો ખરા અર્થમાં તો આ ચર્ચા દરમ્યાન પહેલીજ વાર સાંભળ્યાં છે. બે ત્રણ વાર સાંભળવા છતાં મારા રેડીયો સાંભળતા થવાનાં વર્ષોમાં જે ગીતો (તેમની તે સમયની લોકપ્રિયતાને કારણે) વધારે સાંભળવા મળતાં હતાં એ સિવાયનાં આ ગીતો સાંભળવાં ગમ્યાં ખરાં, પણ મનમાં વસતાં નહોતાં.
જો કે મારી એ મર્યાદાને સ્વીકારીને જ હવે હું 'મને સૌથી વધારે ગમેલાં પુરુષ સૉલો ગીતો'ને રજૂ કરી રહ્યો છું:
સબ કૂછ લુટાયા હમને આ કર તેરી ગલી મેં - ચુનરીયા - મોહમ્મદ રફી - હંસ રાજ બહલ - મુલ્ક રાજ ભાખરી 
યે ઝિંદગી કે મેલે દુનિયામેં કમ ન હોંગે, અફસોસ હમ ન હોંગે - મેલા - મોહમ્મદ રફી - નૌશાદ અલી - શકીલ બદાયુની
એક દિલ કે ટુકડે હજ઼ાર હૂએ કોઈ યહાં ગીરા કોઈ વહાં ગીરા - પ્યારકી જીત - મોહમ્મદ રફી - હુસ્નલાલ ભગતરામ - ક઼મર જલાલાબાદી 
જ઼િંદા હું ઈસ તરહા કે ગમ-એ-જ઼િંદગી નહીં - આગ - મૂકેશ - રામ ગાંગુલી - બેહઝાદ લખનવી 
જીવન સપના ટૂટ ગયા - અનોખા પ્યાર - મૂકેશ - અનિલ બિશ્વાસ - જીયા સરહદી 
ગાયે જા ગીત મિલન કે તૂ અપની લગન કે સજન ઘર જાના હૈ  - મેલા - મૂકેશ - નૌશાદ અલી - શકીલ બદાયુની
બહે ના કભી નૈન સે નીર - વિદ્યા - મૂકેશ - એસ ડી બર્મન - વાય એન જોશી
મરને કી દૂઆ ક્યોં માગું, જીને કી તમન્ના કૌન કરે - ઝીદ્દી - કિશોર કુમાર - ખેમચંદ પ્રકાશ - પ્રેમ ધવન
આ બધાં ગીતોમાંથી મને જે સૌથી વધારે પસંદ પડ્યું છે એ ગીત છે  - બહે ના કભી નૈન સે નીર
૧૯૪૮નાંવર્ષનાં પુરુષ સૉલો ગીતોની ચર્ચાનાં સમાપન સાથે હવે પછીથી, નિયમિતપણે, આપણે સુરૈયાનાં સૉલો ગીતોથી શરૂ કરીને ૧૯૪૮નાં વર્ષનાં સ્ત્રી સૉલો ગીતોને ચર્ચાને એરણે લઈશું -

Sunday, August 13, 2017

વિસરાતી યાદો...સદા યાદ રહેતાં ગીતો : ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭શૈલેન્દ્રનાં 'અન્ય' સંગીતકારો સાથેનાં ગીતો
૩૦ ઓગસ્ટ, ૧૯૩૩ના રોજ જન્મેલા શંકરદાસ કેસરીલાલ ૪૩ વર્ષની જ છોટી સી યે જિંદગાની ચાર દીનકી કહાની ૧૪ ડીસેમ્બર, ૧૯૬૬ સુધીમાં સંકેલી ગયા. આટલા સમયમાં પણ ફિલ્મ જગતનાં આકાશમાં તેમણે શૈલેન્દ્રનાં નામથી ધૂમકેતુ જેવી લગભગ ૮૦૦ ગીતોની કારકીર્દીની  એવી  તેજ રેખા પ્રસારી કે તેમનાં ગીતોનો પ્રકાશ આજે, તેમના ગયાના ૫૧ વર્ષ પછી પણ, ઝાંખો નથી પડ્યો.[i]

શૈલેન્દ્ર એ લખેલાં ગીતોનો સિંહ ભાગ તો સ્વાભાવિકપણે શકર જયકિશનની તર્જનાં માધ્યમથી જાણીતો થયો. તે પછી સલીલ ચૌધરી અને એસ ડી બર્મન સાથે પણ તેમણે સંખ્યા તેમ જ ગુણાત્મક એમ બન્ને દૃષ્ટિએ ઘણું નોંધપાત્ર યોગદાન આપ્યું. આ સિવાય પણ બીજા ઘણા સંગીતકારોમાટે પણ તેમણે એવાં જ ભાવવાહી અને વૈવિધ્યપૂર્ણ ગીતો લખ્યાં છે. આજે આપણે શૈલેન્દ્રનાં આ 'અન્ય' સંગીતકારો સાથેનાં ગીતોને યાદ કરીશું.
આ ગીતોને પસંદ કરતી વખતે એક સંગીતકારનું  શૈલેન્દ્ર સાથેની પહેલી જ ફિલ્મમાંથી એક જ ગીત લેવું અને બને તેટલાં વધારે ગાયકોએ ગાયેલાં ગીતને સમાવી લેવાં એ બન્ને બાબતોને ખાસ પ્રાધાન્ય આપ્યું છે. જોકે તેમ છતાં, શંકર જયકિશન કે એસ ડી બર્મન કે સલીલ ચૌધરી સાથે શૈલેન્દ્રનાં ગીતા દત્તનાં ગીતો અપવાદ સમાન બની રહ્યાં છે તે કાવ્ય ન્યાયને કારણે કદાચ, અહીં રજૂ કરેલ, શરૂઆતનાં થોડાં ગીતો ગીતા દત્તના સ્વરમાં છે તે વાતની નોંધ લેવી રહી.
કૈસે રોકોગે ઐસે તૂફાન કો - આનંદ મઠ (૧૯૫૨) - ગીતા દત્ત, તલત મહમૂદ – સંગીતકાર:  હેમંત કુમાર
પાછળ પડીને પગેરૂં દબાવતા અંગ્રેજ ઑફિસરને સંદેશો પહોંચાડવાના ભાવથી શરૂ થયેલું ગીત, દેશપ્રેમ અને સંન્યાસને માર્ગે નીકળી પડેલ બે યુવાન સહકર્મીઓનાં દિલની અકથ્ય વાતને પણ વાચા આપે છે.
ઘીર આયી હૈ ઘોર ઘટા, અપની મજબૂરીયોં સે લીપટ કે પ્યાર રોને લગા - બદનામ (૧૯૫૨) - ગીતા દત્ત -  સંગીતકાર: બસંત પ્રકાશ
ગીતા દત્તના અવાજની રેશમી મીઠાશની આપણી બધી જ યાદોને તાજી કરી આપતું ગીત.
તેરી ચાહત મેં બાલમ, તેરી ચાહતમેં સનમ, મીટ ગયે હમ તેરી ક઼સમ - શ્રીમતીજી (૧૯૫૨)- ગીતા દત્ત – સંગીતકાર: જિમ્મી
ફિલ્મનાં શીર્ષક અને વાર્તાને શું સંબંધ હશે તે તો ખબર નથી, પણ અહીં નાયિકા જાપાની સૈન્યના અફસરોનું મનોરંજન  કરીને તેમનું ધ્યાન ખેંચી રાખવા નૃત્ય કરે છે. તે દરમ્યાન નાયક છટકવાના કારસા કરતો દેખાય છે. ગીતકાર માટે આ સીચ્યુએશન પડકારદાયક હોય છે - ગીતના શબ્દો વડે તેમણે ફિલ્મમાં ગીતનાં પરદા પરના શ્રોતાઓનું ધ્યાન ખેંચાતું હોય તેમ કરવાનું છે અને ખરેખરના શ્રોતાઓનું પણ ધ્યાન આકર્ષવાનું હોય છે. શૈલેન્દ્ર આ બન્ને આયામોમાં અહીં સફળ રહે છે.
યે રૂત યે રાત જવાં - શૈલાબ (૧૯૫૬)- ગીતા દત્ત – સંગીતકાર: મુકુલ રોય
ઘણી ફિલ્મોમાં શૈલેન્દ્રએ ફિલ્મનાં બે એક ગીત જ લખ્યાં હોય તેમ પણ જોવા મળે છે. આ ફિલ્મનાં અન્ય આઠ ગીતો પૈકી મજરૂહ સુલ્તાનપુરીએ ચાર, મધુકર રાજસ્થાનીએ એક અને હસરત જયપુરીએ એક ગીતો લખ્યાં છે. ફિલ્મનું એક ગીત લક્ષ્મી રોયે ગાયું છે, તે સિવાયનાં બધાં ગીતો ગીતા દત્તના સ્વરમાં હતાં.
ગીતા દત્તના સ્વરમાં ગવાયેલાં આ ગીતો પછીથી હવે અન્ય ગાયકોના સ્વરમાં ગવાયેલાં ગીતો સાંભળીએ.
મેરે દિલ કી ધડકન ક્યા બોલે - અનહોની (૧૯૫૨) - તલત મહમૂદ, લતા મંગેશકર – સંગીતકાર: રોશન
નોંધપાત્ર  બાબત એ છે કે 'અનહોની'માં શૈલેન્દ્ર એ રોશન માટે ભલે એક ગીત લખ્યું, પણ શંકર જયકિશન, એસ ડી બર્મન અને સલીલ ચૌધરી પછીથીના ક્રમે શૈલેન્દ્રએ રોશનની ફિલ્મો માટે ગીતો લખ્યાં છે. આ ફિલ્મો છે - ૧૯૫૨ની જ નૌબહાર અને સંસ્કાર, ૧૯૫૩ની આગોશ અને માશુક઼ા, ૧૯૫૪માં ચાંદની ચોક, ૧૯૫૭નીકૉફી હાઉસ અને ૧૯૫૮ની અજી બસ શુક્રિયા એ બન્નેમાં એક એક ગીત, ૧૯૫૯માં દીપ જલતે રહે,’હીરા મોતી અને મધુ અને ૧૯૬૨માં સૂરત ઔર સીરત.
દેશ કી ધરતીને લલકારા ગુંજા આઝાદીકા નારા - છત્રપતિ શિવાજી (૧૯૫૨) - ચીતળકર અને સાથીઓ - સંગીતકાર: સી. રામચંદ્ર
શૈલેન્દ્રને દેશપ્રેમનાં ગીતો પર પણ પોતાનો હાથ અજમાવવાનો મોકો  મળ્યો છે.
સી. રામચંદ્ર અને શૈલેન્દ્ર એ આ પછી માત્ર 'અનારકલી' (૧૯૫૩)માં સાથે કામ કર્યું , અને તે પણ માત્ર બે ગીતો - આજા અબ તો આજા મેરે કિસ્મતકે ખરીદાર અબ તો આજા અને દુઆ કર ગમ-એ-દિલ ખુદા સે દુઆ કર- પૂરતું. બન્ને  ગીતો શૈલેન્દ્ર, સી. રામચંદ્ર કે લતા મંગેશકર એમ ત્રણેનાં પોતપોતાનાં સર્વશ્રેષ્ઠ ગીતોની પ્રથમ શ્રેણીનાં ગીતો બની રહ્યાં. 
દિલ કી લગી ખેલ નહીં - ભાઈ સાહેબ (૧૯૫૪) - સી એચ આત્મા, કૌમુદી મુન્શી અને સાથીઓ – સંગીતકાર: નીનૂ મઝુમદાર
બન્ને ગાયકો અને તેની સાથે સંગીતકાર અને ગીતકાર એ આખું સંયોજન બહુ વિરલ છે.  સ્વાભાવિક છે કે પરિણામ પણ એટલું જ વિરલ નીવડે.
બડી મુશ્કીલ હૈ (લતા મંગેશકર) /\ જિયુંગા જબ તલક (તલત મહમૂદ) - ચીનગારી (૧૯૫૫) - સંગીતકાર: મનોહર
તેમની કારકીર્દીમાં શૈલેન્દ્રએ ઘણાં જોડીયાં ગીતો રચ્યાં છે.
સપનોંકી દુનિયા મેં નયે રંગ લાયા ઓ મન ભાયા સાવન આયા - પીપલી સાહેબ (૧૯૫૪) - ઉષા મંગેશકર, મીનામંગેશકર, શમીન્દર – સંગીતકાર: શાર્દુલ ક્વાત્રા
પોતાની કારકીર્દીમાં શૈલેન્દ્રને જૂદા જૂદા ભાવોને વ્યક્ત કરતાં ત્રિપુટી કે સમૂહ ગીતો લખવાના પણ ઘણા પ્રસંગ પડ્યા છે. અહીં સંગીતકારની સાથે ગ્રામ્ય જીવનની સાદાઈને ઉજાગર કરવામાં તેમણે પોતાનો કસબ અજમાવ્યો છે.
મેહફિલમેં કૈસી છમ છમ - દીલ્લી દરબાર (૧૯૫૬)- લતા મંગેશકર – સંગીતકાર: એસ એન ત્રિપાઠી
'હનુમાન યુધ્ધ' (૧૯૫૭) કે 'શિવ પાર્વતી' (૧૯૬૨)જેવી ધાર્મિકથી માંડીને 'સંગીત સમ્રાટ તાનસેન' (૧૯૬૨) જેવી ઐતિહાસીક પૃષ્ઠભૂ અને 'કુંવારી' (૧૯૬૬) જેવી સામાજિક, એવા વિવિધ વિષયોવાળી ફિલ્મો માટે એસ એન ત્રિપાઠીનાં સંગીતમાં શૈલેન્દ્રએ ગીતો લખ્યાં છે.
ચલ રે અમીરે ભાઈ ચલ રે ફકીરે - દિલ્લીકા ઠગ (૧૯૫૬) - કિશોર કુમાર અને સાથી – સંગીતકાર: રવિ 
બીલ્કુલ અસાધારણ સીચ્યુએશન પણ એટલી જ સરળતાથી ગીતો લખવાં એ શેલેન્દ્રની ખાસ લાક્ષણિકતા હતી. અહીં માંકડાના ખેલનું શેરીમાં ભજવાતું ગીત તેમણે પોતાના હૃદયંગમ સંદેશ સાથે લખ્યું છે. આ જ ફિલ્મનું કિશોર કુમાર અને આશા ભોસલેનું બીજું એક યુગલ ગીત - યે રાતેં યે મૌસમ નદીકા કિનારા- તો આપ સૌને યાદ જ હશે !
છૂપા છૂપી હો છૂપી આગડ બાગડ જાયે રે ચૂહે મામા ઓ ચૂહે મામા ભાગ બીલી આઈ રે - સવેરા (૧૯૬૧) - મનાડે, લતા મંગેશકર – સંગીતકાર: શૈલેશ મુખર્જી
ફિલ્મના પર્દા પર ગીત ભજવનાર પાત્રોને ખરેખર પોતાનું બાળપણ યાદ અપાવી દેવાં બાળગીતો લખવામાં પણ શૈલેન્દ્ર ખરા ઉતરતા આવ્યા છે.
હો ચુનવા મૂનવા.....દેકે દામ લે લે માટીકા ખીલૌના કૈસા ખેલ ખેલે યે માટી ખીલૌના - નયા કદમ (૧૯૫૮) -  શૈલેશ મુખર્જી સંગીતકાર: શિવરામ - નારાયણ
ફરી એક વાર આજિવિકા કમાવા માટે શેરીમાં ભજવાતું એક ગીત, જેમાં પણ બહુ જ સબળ સંદેશ પણ વણી લેવાયો છે. આ ગીતના ગાયક શૈલેશ મુખર્જી એ સંગીતકાર શૈલેશ મુખર્જી છે કે કેમ તે જાણ નથી. 
નાની તેરી મોરની કો મોર લે ગયે, બાકી જો બચા થા કાલે ચોર લે ગયે - માસૂમ (૧૯૬૦) - રાનુ મુખર્જી - સંગીતકાર: રોબીન બેનર્જી
આ ફિલમાં રાજા મહેંદી અલી ખાનનાં લખેલાં ચાર અને સાહિર લુધ્યાનવીએ લખેલ એક ગીત પણ છે. તેમ છતાં શૈલેન્દ્રને જ જાણે આ બાળ ગીત માટે પસંદ કર્યા છે. ઘણાં વાચકોને કદાચ ખ્યાલ નહીં હોય કે ગીતનાં ગાયિકા હેમંત કુમારનાં દીકરી છે.
હાયે રે વો દિન ક્યોં ના આયે જા જા કે રીતુ લૌટ આયે રે... - અનુરાધા (૧૯૬૦) - લતા મંગેશકર – સંગીતકાર: પંડીત રવિશંકર
હૃષીકેષ મુખર્જીની પ્રયોગાત્મક સામજિક ફિલ્મમાં પંડિત રવિશંકરની સંગીતમયતાને અનુરૂપ ગીતો લખ્યાં શૈલેન્દ્ર એ. લતા મંગેશકરનાં ચાર ગીતો કે બે બાળકો માટેનાં ગીતો - કોઈ પણ સાંભળો - પણ દરેક ગીતમાં રવિશંકરનાં આગવાં સંગીત બંધારણ સાથે શૈલેન્દ્રના શબ્દો પણ આપણને લાગણીમય કરી મૂકે છે.
પ્રસ્તુત ગીત કર્ણાટકી સંગીતના બહુ ખ્યાત, શિવ કલ્યાણ કે માઢ કલ્યાણ તરીકે પણ ઓળખાતા,  રાગ જનસમ્મોહિની પર આધરિત છે. 

આડવાત:
મૂળ રાગને સુગેય ગીતના રૂપમાં કેવું ઢાળ્યું છે તે જોવા સારૂ આ સાથે કેટલીક અન્ય ક્લિપ્સ પણ મૂકી છે.
ગીત માટેની પ્રેરણાનો સીધો જ સ્ત્રોત ગણવામાં આવે છે આ રાગમાં ગવાતતું ગણપત વિઘ્નહરણ સ્તોત્ર.
शुक्लाम्बरधरं  विष्णुं  शशिवर्णं चतुर्भुजं ।
प्रसन्नवदनं  ध्यायेत्   सर्वविघ्नोपशान्तयेत् 
अभीप्सितार्थसिध्यर्थम्  पूजितो  यस्सुरासुरैः  । सर्वविघ्नहरस्तस्मै  गणाधिपतये  नमः ।।
गणपत  विघ्न  गण  गजानन ।  विराजती  चन्द्रमा  भाल ।  गणपत  विघ्न  गण  गजानन  ।।
અહીં અશ્વિની ભીંડેએ ગાયેલ એકે વર્ઝન રજૂ કર્યું છે.
એશીયન ગેમ્સ, ૧૯૮૨નાં સ્વાગત સ્ત્રોત્ર, સ્વાગતમ, માટે પણ પંડિત રવિશંકરે આ રાગને પસંદ કર્યો હતો.

અને આ છે રાગનાં શુધ્ધ શાસ્ત્રીય ગાયનના બે અંશ:
પંડિત મણી પ્રસાદ :
ઉસ્તાદ આમીર ખાન સાહેબ
જૂમતે શરાબી જ઼રા હોશમેં આ - કાંચ કી ગુડીયાં (૧૯૬૧) - આશા ભોસલે - સંગીતકાર સુહૃદ કાર 
'કાંચ કી ગુડીયાં' નામ પડે એટલે મોટા ભાગના હિંદી ફિલ્મ ગીતોના ચાહકોને યાદ આવશે - મૂકેશ- આશા ભોસલેનું યુગલ ગીત - સાથ હો તુમ ઔર રાત જવાં. એ ગીતને યાદ કરીશું તો પ્રસ્તુત ગીતમાં આશા ભોસલે સાવ નવા રંગમાં સાંભળવા મળશે. 
પૈસા નહીં હોતા તો કુછ નહીં હોતા - સૌતેલા ભાઇ (૧૯૬૨) - મન્ના ડે, અનિલ બિશ્વાસ - સંગીતકાર અનિલ બિશ્વાસ
ફિલ્મમાં જેટલાં ગંભીર ગીતો અનિલ બિશ્વાસ - શૈલેન્દ્રની જોડીમાં રચાયાં છે એવાં જ આવાં હલકાં ફૂલકાં ગીતો પણ તેમણે આપ્યાં છે.
આ ફિલ્મ ઉપરાંત આ બન્નેનાં સંયુક્ત યોગદાનમાં રચાયેલાં છોટી છોટી બાતેં'ના ગીતોનું પણ બહુ મહત્વનું  સ્થાન બની રહ્યું છે. 
દાતોંકા જ઼માના પ્યારે દાંત બચાના - બેગાના (૧૯૬૫) - મહેન્દ્ર કપૂર - સંગીતકાર: સપન જગમોહન
દંત ચિકિત્સકો આ ગીતને પોતાની જાહેર ખબરમાં વાપરે તો કેવાં પરિણામ આવે? ફિલ્મમાં જો કે પર્દા પર આ ગીત ગાનાર પાત્ર દાંતનો ડૉક્ટર જ જણાય છે.
ચાંદ તલે ઝૂમ ઝૂમ થીરક રહી હૈ ઘૂંઘરવાલીયાં, મસ્તીયોં કી આજ ધુન બજા રહી હૈ તાલીયાં - જબ સે તુમ્હે દેખા હૈ (૧૯૬૩)- સુબીર સેન, સુમન કલ્યાણપુર – સંગીતકાર: દત્તારામ
દત્તારામ આમ તો શંકર જયકિશન (શૈલેન્દ્ર, હસરત જયપુરી)ની ટીમનું એક મહત્ત્વનું અંગ જ હતા. એટલે આ બન્ને કલાકારો સાથે કામ કરે તેમાં બહુ નવાઇ ન લાગે. પ્રતુત ગીતમાં તાલીયોના તાલમાં દત્તારામનો બહુખ્યાત (ઢોલકનો) ઠેકો પણ પોતાની હાજરી નોંધાવે છે. 
રાહી તૂ  મત રૂક જાના તૂફાં  સે મત ગભરાના, કહીં તો  મિલેગી તેરી મંઝિલ કહીં દૂર ગગનકી છાંવમેં - દૂર ગગનકી છાંવમેં (૧૯૬૪)- હેમંત કુમાર – સંગીતકાર: કિશોર કુમાર
સંગીતકારના સંદર્ભમાં ગણો કે ગાયકના સંદર્ભમાં કે પછી ગીતકારના સંદર્ભમાં કે ફિલ્મનું શીર્ષક જેમાં વણી લેવાયું છે તેવાં ગીતોમાં ગણો, આ ગીતનું સ્થાન બહુ આદરભર્યું રહ્યું છે.
આપણા દરેક અંકના અંતમાં આપણે મોહમ્મદ રફીનાં ગીતોને યાદ કરીએ છીએ. આજે એ પરંપરામાં આપણે શૈલેન્દ્રનાં જ રચેલાં 'અન્ય' સંગીતકારોનાં આ પ્રકારનાં કેટલાંક ગીતો રજૂ કર્યાં છે.
જા જા છેડ ના માન ભી જા - સટ્ટા બાઝાર (૧૯૫૯) - મોહમ્મદ રફી, સુમન કલ્યાણપુર – સંગીતકાર: કલ્યાણજી આણંદજી 
આટલું હળવા મિજાજનું ગીત શૈલેન્દ્રના ફાળે આવ્યું. આ એક માત્ર  ગીત સિવાય હસરત જયપુરી અને ઈન્દીવરે બબ્બે ગીતો અને ગુલશન બાવરાએ ત્રણ ગીતો ફિલ્મમાં લખ્યાં છે. જ્હોની વૉકર પર ફિલ્માવાયેલું આ ગીત આપણને શૈલેન્દ્રનાં એક બહુ જ જાણીતાં એવાં જ્હોની વૉકર પર ફિલ્માવાયેલાં બીજાં ગીત - જંગલમેં મોર નાચા-ની પણ યાદ અપાવડાવી જાય.
ગ઼મકી બદલીમેં ચમકતા એક સિતારા હૈ આજ અપના જો ન કલ હમારા હૈ - કલ હમારા હૈ (૧૯૫૯) - મોહમ્મદ રફી, સુધા મલ્હોત્રા – સંગીતકાર:  ચિત્ર ગુપ્ત
શીર્ષક ગીતની સાથે દેશદાઝનાં થીમને પણ બહુ આસાનીથી શૈલેન્દ્રએ એ પ્રસ્તુત ગીતમાં વણી લીધેલ છે. 
આમ ચુન તામ ચુન.... હાર હો કે જીત હો, ખેલ મેં રહે મગ્ન - છોટે નવાબ (૧૯૬૧) સંગીતકાર : રાહુલ દેવ બર્મન
નિર્માતા તરીકે સૌ પ્રથમ ફિલ્મમાં મહેમૂદે બહુ જ પ્રયોગાત્મક વાર્તાનો આધાર લીધો હતો. છોટે નવાબને અફીણની અસરથી માનસીક રીતે કદી મોટો જ નથી થવા દેવામાં આવતો. આ વાતને રજૂ કરવા માટે મૂકાયેલાં ગીતમાં પણ શૈલેન્દ્ર દરેક કામમાં પૂરી લગન લગાડવાનો સંદેશ હળવાશથી વણી લે છે. 
ઈલાહી તૂ સૂન લે હમાલી દુઆ હમે સિર્ફ એક આસરા તેરા, તેરી રહમતે રાહ રોશન કરે, સલામત રહે સાયા માંબાપ કા  - છોટે નવાબ (૧૯૬૧) – સંગીતકાર: રાહુલ દેવ બર્મન
તોફાની ચુલબુલાં ગીતોથી શરૂઆત કર્યા પછી નાયકના જીવનની બહુ ગંભીર ઘડીને તંતોતંત તાદૃશ કરતાં ગીતની રચનામાં પણ આર ડી બર્મન શૈલેન્દ્રના ગીતની કરૂણા  અને મોહમ્મદ રફીની ભાવસભર  ગાયકી સાથેનાં ત્રાજવામાં ખરા ઉતર્યા હતા.
આ આખી યાદીમાં એ સમયના શૈલેન્દ્રના સમકાલીન સંગીતકારોમાં મદન મોહનની હાજરી નથી તે વાતની નોંધ લઈએ.
લેખના અંતમાં તો (તથાકથિત) બીજી પેઢીના સંગીતકાર સાથે પણ શૈલેન્દ્રનાં ગીતો સાંભળતી વખતે  નોંધ લેવી ઘટે કે એ પેઢીના મહત્ત્વના સંગીતકાર લક્ષ્મીકાંત પ્યારેલાલ સાથે પણ તેમણે કોઈ ગીત રચના કરી હોય તેવું ધ્યાનમાં નથી.

આવતા મહિનાના બીજા રવિવારે આપણી યાદમાં વિસરાતાં જતાં બીજાં આવાં જ અવિસ્મરણિય ગીતો સાથે ફરી મળીશું...તમને આવાં અવિસ્મરણીય ગીતો યાદ આવે તો જરૂરથી જણાવશો……


[i]
Virasat - Lyricist 'Shailendra'